SEPA

SEPA onderzoek

Secundaire preventie Asherman

U bent door uw arts of op de hoogte gebracht van de behandelingsmogelijkheden en bij U is besloten tot het operatief verwijderen van de verklevingen in de baarmoeder door middel van een hysteroscopie. Er is aan u gevraagd of u deel wilt nemen aan het SEPA onderzoek. Het betreft het onderzoek naar het voorkómen van littekenvorming in de baarmoeder bij vrouwen met het Asherman syndroom die een hysteroscopie hebben ondergaan waarbij de normale holte van de baarmoeder volledig is herstelt.  Ondanks het weghalen van de verklevingen is het toch mogelijk dat er opnieuw verklevingen  ontstaan aan de binnenzijde van de baarmoeder. Gezien de nadelige effecten (verminderde kans op zwangerschap) van de opnieuw ontstane verklevingen is het belangrijk om het ontstaan ervan te vóórkomen.

In de SePA- studie onderzoeken we de werking van hormonen in een schema van ongeveer 4 weken na de operatie. De hormonen zorgen voor wederopbouw van het gezonde baarmoederslijmvlies. Uw lichaam maakt zelf ook hormonen die de wederopbouw van het gezonde baarmoederslijmvlies ondersteunen. De werking van de hormonen is in meerdere studies onderzocht op hun algemene werking. Maar er is nog niet eerder onderzoek gedaan of deze hormonen daadwerkelijk beter werken dan uw eigen hormonen om het ontstaan van verklevingen te verminderen.

Bij alle vrouwen die aan het onderzoek deelnemen, zal er 3 maanden na de operatie een hysteroscopie worden verricht. Voor de hysteroscopie zal er een zwangerschapstest worden  verricht om een  zwangerschap uit te sluiten.  Bij 6maanden 9 maanden en 1 jaar zal u worden gevraagt een vragelijst in te vullen. Deze vragenlijst zal gaan over zwangerschap, menstruatiepatroon en klachten en of problemen.

Het doel van het onderzoek is om te bepalen of het gebruik van een hormoon schema na de operatie beter werkt dan uw eigen hormonen om de kans op het ontstaan van verklevingen te voorkomen of te verminderen. Ook willen we graag weten hoeveel vrouwen binnen het jaar zwanger zijn geworden en hoe de zwangerschap verloopt.

Indien u deelneemt aan dit onderzoek wordt u door loting ingedeeld in een van de twee groepen: Er wordt een succesvolle adhesiolyse verricht:

  • U krijgt tabletten die de werkzame hormonen estragen en norethisteron bevatten.
  • U krijgt geen tabletten.

In totaal zullen 110 patiënten deelnemen aan dit onderzoek.

Click edit button to change this text.