ifollowup

I Follow Up

Follow-up Asherman Database

Wat is het doel van het onderzoek?

Doel van het onderzoek is erachter te komen hoe effectief de behandeling van het syndroom van Asherman is.

2. Welk(e) behandeling wordt onderzocht?  

De behandeling die we onderzoeken is de Transcervicale adhesiolyse (TCA). Dit is de behandeling die u in het verleden heeft ondergaan, waarbij er werd geprobeerd de verklevingen in de baarmoeder met een hysteroscoop te verwijderen.

3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Om de behandeling van het syndroom te kunnen evalueren is het van belang erachter te komen hoe het met u gegaan is na de operatie. Het kan zijn dat wij dit deels al weten omdat u bijvoorbeeld op nacontrole bent geweest. Toch is het van groot belang voor het compleet maken van de follow-up om te weten hoe het met u gaat tot op de dag van vandaag. Deze gegevens willen we verzamelen met behulp van een vragenlijst die we telefonisch afnemen. Indien u niet alle vragen kunt beantwoorden omdat het antwoord voor u onbekend is, zullen wij, indien u hier toestemming voor geeft, de betreffende informatie opvragen bij uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Hierbij kunt u denken aan de complicaties die hebben plaatsgevonden tijdens een eventuele zwangerschap na de ingreep.

4. Wat wordt er van u verwacht?

Indien u geen bezwaar heeft deel te nemen aan het onderzoek hoeft u niets te doen, u kunt een telefoontje verwachten in de komende weken. Mochten wij u bellen op een ongelegen moment, dan zullen we u op een geschikter moment terugbellen.

5. Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Met de uitkomsten van dit onderzoek zal duidelijk worden hoe effectief de operatie door de jaren heen is geweest. Hierdoor zullen we patiënten in de toekomst nog beter kunnen informeren over de succespercentages en kan er gekeken worden naar eventuele aanpassingen van de ingreep voor het behalen van optimaal resultaat. Ook levert het mogelijk inzichten in het voorkomen van het syndroom.

Behoudens het feit dat deelnemen aan dit onderzoek een paar minuten van uw tijd kost, zitten er geen nadelen aan deelnemen aan het onderzoek verbonden.

 6. Wat gebeurt er met uw gegevens?

Wij zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Deze worden opgeslagen in een database die alleen voor het onderzoeksteam toegankelijk is. Indien de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd worden in een wetenschappelijk tijdschrift, zullen de data als vanzelfsprekend anoniem worden gepubliceerd.

Wij zijn verplicht uw onderzoeksgegevens 15 jaar te bewaren.

7. Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd?

Toetsingscommissie METC heeft dit onderzoek goedgekeurd. Meer informatie over de goedkeuring vindt u in de Algemene brochure.